Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 93/2015 z dnia 05 października 2015 r. w sprawie: powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej.