Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 94/2015 z dnia 05 października 2015 r. w sprawie: powołania operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych.