Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 95/2015 z dnia 05 października 2015 r. w sprawie: wyznaczenia osób do chrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami.