Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 116/2004 z dnia 24.11.2004r. w sprawie: aneksu do "Regulaminu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie".