Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 99/2015 z dnia 14 października 2015 r. w sprawie: powołania Komisji mającej dokonać odbioru końcowego robót na zadaniach pn.:

Zadanie Nr 1 "Przebudowa drogi gminnej nr 318017T Grójec - Krasków od km 1+010 do km 1+420",

Zadanie Nr 2 "Przebudowa drogi gminnej nr 318039T Brzóstowa - Krzczonowice od km 0+250 do km 0+600".