Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 106/2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Ćmielów na 2015 rok.