Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 109/2015 z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Planu Rozwoju Miejscowości Wola Grójecka na lata 2016-2020.