Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 111/2015 z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 80/2015 Burmistrza Ćmielowa z dnia 04 września 2015r. w sprawie nadannia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie.