Uchwała Nr 116/2015 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2016 rok.