Uchwała Nr 117/2015 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2016-2024.