Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 114/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej druków ścisłego zarachowania, zapasów materiałów w Urzędzie Miejskim w Ćmielowie oraz inwentaryzacji gruntów, budynków i budowli Gminy Ćmielów na koniec roku budżetowego 2015.