Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 117/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 58/2012 z 14 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 121/2010 Burmistrza Ćmielowa z dnia 31.12.2010 roku w sprawie szczególnych zasad prowadzenia rachunkowości i zakładowego planu kont dla budżetu gminy Ćmielów oraz dla Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie.