Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 118/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 80/2015 Burmistrza Ćmielowa z dnia 04 września 2015 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie.