Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 119/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowiena okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.