Uchwała Nr 21/2016 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 18 lutego 2016 roku w sprawie możliwości sfinasowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Ćmielów na 2016 rok.