Zarzadzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 123/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie: wprowadzenia Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych dla Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie.