Petycja nr 3/2016

 I. Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach):  wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach.

II. Przedmiot petycji:  założenia sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych w centrum miasta, koło szkół w mieście i gminie Ćmielów. Skan petycji w załączeniu.

III. Data złożenia petycji: 02.05.2016r.

IV. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

V. Zasięgane opinie: brak

VI. Informacja o sposobie załatwienia petycji: w załączeniu skan odpowiedzi.