Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 3/2003 z dnia 31.01.2003r. w sprawie: powołania dodatkowego członka w skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.