Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 4/2003 z dnia 28.02.2003r. w sprawie: powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.