Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 5/2003 z dnia 03.03.2003r. w sprawie: zakazu wypalania słomy i traw na terenie miasta i gminy.