Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 7/2003 z dnia 31.03.2003r. w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli dla Miasta i Gminy Ćmielów na rok 2003.