Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 12/2003 z dnia 25.04.2003r. w sprawie: powierzenia spraw gminy w swoim imieniu Zastępcy Burmistrza Pana mgr inż. Tadeusz Chmielecki.