Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 13/2003 z dnia 25.04.2003r. w sprawie: ustalenia imiennego składu osobowego Miejsko - Gminnej komisji ds. szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy Ćmielów.