Uchwała Nr 132/2016 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2017-2015.