Uchwała Nr 133/2016 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2017 rok.