Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne projektu dokumentu Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Ćmielów na lata 2016–2025 w załączeniu.

 

obrazek obrazek