Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 18/2003 z dnia 20.05.2003r. w sprawie: powołania składów osobowych Obwodowych Komisji do spraw Referendum dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 7 i 8 czerwca 2003 roku.