Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 134/2005 z dnia 23.03.2005r. w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w sprawie likwidacji zużytego sprzętu w jednostkach OSP z terenu gminy Ćmielów.