Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 141/2005 z dnia 17.04.2005r. w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Dom Kultury im. W. Gombrowicza w Ćmielowie.