Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 147/2005 z dnia 05.05.2005r. w sprawie: zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie.