Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 151/2005 z dnia 31.05.2005r. w sprawie: zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Ćmielów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki w 2005 roku.