Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 152/2005 z dnia 03.06.2005r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej mającej przeprowadzić w dniu:
- 16.06.2005 roku przetarg na wydzierżawienie trzech sektorów handlowych na terenie zbiornika retencyjnego "Topiołki"
- 23.06.2005 roku przetarg na sprzedaż działki niezabudowanej w mieście Ćmielów - dz 1620/2
- 16.06.2005 roku na sprzedaż działek budowlanych na os. im. J. Kochanowskiego w Ćmielowie.