ZARZĄDZENIE Nr 77/2017

Burmistrza Ćmielowa

z dnia 14 sierpnia 2017 r.

 

w sprawie zorganizowania pierwszego posiedzenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Ćmielowie powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Ćmielowie zarządzonych na dzień 08 października 2017 roku.