Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 94/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 roku w sprawie: ustanowienia Regulaminu gospodarowania Funduszem Sołeckim w Gminie Ćmielów