Petycja nr 2/2016

 I. Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach):  

Osoba Prawna 

Szulc-Efekt  sp. z o.o.

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

KRS: 0000059459

www.gmina.pl    www.samorzad.pl 

Kapitał Zakładowy: 222 000,00 pln

II. Przedmiot petycji: przekazanie niniejszego tekstu/petycji do wszystkich podległych publicznych szkół podstawowych (również tzw. Zespołów Szkół).

 Efektem przystąpienia Szkoły Podstawowej do Programu może być sfinansowanie remontu szkolnej łazienki.

III. Data złożenia petycji: 04.09.2017r.

IV. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

V. Zasięgane opinie: brak

VI. Informacja o sposobie załatwienia petycji: petycja przekazana do szkół.