Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 157/2005 z dnia 11.07.2005r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać wyboru wykonawców zamówień publicznych na: Dowóz dzieci do placówek szkolnych na terenie gminy Ćmielów w roku szkolnym 2005/2006.