Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 158/2005 z dnia 11.07.2005r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.