Petycja nr 3/2017

 I. Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach):  

Osoba Prawna

Szulc-Efekt sp. z o. o.

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

nr KRS: 0000059459

Kapitał Zakładowy: 222.000,00 pln 

II. Przedmiot petycji: przekazanie niniejszej petycji/wniosku do podległych Placówek Oświatowych -  scilicet: wszystkich szkół podstawowych.

III. Data złożenia petycji: 08.09.2017r.

IV. Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

V. Zasięgane opinie: brak

VI. Informacja o sposobie załatwienia petycji: petycja przekazana do szkół.