Burmistrz Ćmielowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. gospodarki odpadami w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie.