Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 161/2005 z dnia 28.07.2005r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej mającej przeprowadzić w dniu:
- 3 sierpnia 2005 roku przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej dawną bazę Samorządowego Zakładu Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie, działki budowlanej położonej w Ćmielowie na os. im. J. Kochanowskiego oznaczonej numerem 527, działek budowlanych położonych w Ćmielowie na os. im. J. Kochanowskiego - 651/2, 652, 653, 654
- 4 sierpnia 2005 roku przetarg na sprzedaż działek budowlanych położonych w Ćmielowie na os. im. J. Kochanowskiego o nr od 2715 do 2736, działki nr 1620/2 położonej w Ćmielowie, przetarg na dzierżawę trzech stanowisk przeznaczonych na prowadzenie działalności gastronomicznej wraz z wypożyczalnią sprzętu pływającego na terenie zbiornika "Topiałki".