Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. gospodarki odpadami w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie.