Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 164/2005 z dnia 11.08.2005r. w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum w Ćmielowie.