Burmistrz Ćmielowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. windykacji należności podatkowych osób fizycznych w Referacie Podatkowym w Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie.