Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 165/2005 z dnia 25.08.2005r. w sprawie: powołania do pełnienia funkcji Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ćmielowie.