KONSULTACJE

 

Projektu  PROGRAMU   WSPÓŁPRACY   Z   ORGANIZACJAMI    POZARZĄDOWYMI

 na rok 2018

 

Zapraszamy organizacje pozarządowe  oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  -  do zgłaszania uwag do załączonego projektu

PROGRAMU  WSPÓŁPRACY  MIASTA  I  GMINY  ĆMIELÓW  Z  ORGANIZACJAMI  POZARZĄDOWYMI  ORAZ  INNYMI  PODMIOTAMI  PROWADZĄCYMI  DZIAŁALNOŚĆ  POŻYTKU  PUBLICZNEGO  NA ROK  2018 .

 

Uwagi proszę przesłać na adres :

Urząd Miasta i Gminy

27 – 440 Ćmielów

ul. Ostrowiecka 40

lub drogą mailową na adres :

urzad@cmielow.pl do dnia  20 października 2017 roku .