Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 166/2005 z dnia 31.08.2005r. w sprawie: upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ćmielowie do prowadzenia w imieniu Burmistrza Ćmielowa postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz postępowania w sprawach zaliczek i wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.