Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 168/2005 z dnia 01.09.2005r. w sprawie: zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Ćmielowie.