Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 169/2005 z dnia 06.09.2005r. w sprawie: aneksu do "Regulaminu Swiadczeń Socjalnych Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie".