Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 172/2005 z dnia 16.09.2005r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać wyboru wykonawców zamówień publicznych na: "Remont drogi powiatowej nr 0760T w miejscowości Ruda Kościelna".