Informacja o wynikach nabor na wolne stanowisko urzędnicze kierownicze: ZASTĘPCA KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGO.